Verotus

VEROTUS Palkkaa vai osinkoa? Palkan verotus Yhtiön maksama palkka on saajalleen verotettavaa ansiotuloa. Ansiotulosta maksetaan veroa kunnalle, valtiolle ja seurakunnalle. Valtiolle maksettava ansiotulovero on progressiivinen eli veroaste nousee tulojen kasvaessa. Osingon verotus Listaamattoman osakeyhtiön (ei pörssiyhtiö) maksaman osingon verotus jakautuu saajalleen ansio- ja pääomatulona verotettavaan tuloon sekä verovapaaseen tuloon. Ansiotuloa verotetaan edellä palkan verotus -kohdan… Continue reading Verotus

TALOUS

TALOUS Yritykselle voi tulla eteen tilanne, jossa yritykseen tulee saada lisää pääomaa. Yhtiön hallituksen tulee seurata oman pääoman riittävyyttä, sillä osakeyhtiölaki velvoittaa yhtiön hallituksen tekemään viipymättä rekisteri-ilmoituksen osakepääoman menettämisestä kaupparekisteriin, jos se havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Laina tai velan konvertointi Yksinkertaisin tapa pääomittaa yhtiötä on osakkaan antama laina. Mikäli osakkaana on toinen… Continue reading TALOUS

YHTIÖOIKEUS

YHTIÖOIKEUS Yhtiöoikeus ja yhtiölait säätelevät osakeyhtiön toimintaa yrityksen perustamisesta yhtiön purkamiseen ja rekisteristä poistamiseen. Yhtiöoikeuden tarpeet vaihtelevat yhtiön koon sekä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Yrityksen perustaminen Osakeyhtiön perustamisvaiheessa laaditaan yhtiölle perustamissopimus ja lisäksi tulee tarkkaan miettiä, millaisen yhtiöjärjestyksen yhtiö tarvitsee. Osakeyhtiölaki määrää vain kolmesta pakollisesta kohdasta, jotka yhtiöjärjestykseen tulee sisällyttää. Ne ovat toiminimi, kotipaikka ja… Continue reading YHTIÖOIKEUS

SOPIMUKSET

SOPIMUKSET Sopimukset ovat kahden tai useamman tahon välisiä oikeustoimia, joilla joko luodaan, muutetaan tai kumotaan vallitsevia tilanteita ja oikeussuhteita. Eräs yleisimmistä oikeustoimityypeistä on kauppa. Hyvä sopimus on selkeä, jolloin se ehkäisee mahdollisia erimielisyyksiä. Lakipakki asiakkaat saavat ilman eri maksua räätälöidyt ja kokeneiden lakimiesten laatimat sopimukset. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Täysivaltaiset henkilöt ja yritykset voivat sopimusvapauden puitteissa vapaasti… Continue reading SOPIMUKSET

TYÖSUHDE

TYÖSUHDE Työntekijän palkkaaminen​ Työsopimuksen tekeminen Työsopimus on aina hyvä tehdä kirjallisena mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi. Yleisin työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva eli ns. vakinainen työsopimus. Ellei muuta voida osoittaa, on työsopimus toistaiseksi voimassa. Määräaikainen työsuhde päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua umpeen tai sovitun työn valmistuessa. Koeaika Koeaika tarkoittaa työsuhteen alkuun sovittavaa harkinta-aikaa, jolloin kummallakin osapuolella on… Continue reading TYÖSUHDE